Vi vil helst bli involvert i prosjektene så tidlig som mulig – fordi vi tror vår erfaring tilfører prosessen mye, og gir bedre resultater til slutt. Vi har utviklet en modell som vi ofte bruker. Den går ut på å bruke mye tid på å få skikkelig innsikt i behovene, og finne svar på de viktigste spørsmålene sammen med våre oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere opplever at dette forprosjektet gir økt trygghet i det videre arbeidet. Vi kaller modellen for de fire F’ene.

fire f web.png